RÓLUNK

A GRÓF BETHLEN ISTVÁN KUTATÓKÖZPONT

mint a Széchenyi István Egyetem tudásbázisán működő önálló kutatási egység a multidiszciplináris társadalomtudományok területén végez kutatásokat, kapcsolódik az egyetem tananyagának folyamatos fejlesztéséhez, továbbá az új tudományos eredmények megfelelő disszeminációjához. A kutatóközpont keretében végrehajtott kutatási programok elsősorban a közgazdaságtudomány, a regionális tudomány, a politológia, a földrajztudomány és a geopolitika módszereit alkalmazzák.

A kutatóközpont fontos célja, hogy a fenti tudományterületeken tovább erősítse a Széchenyi István Egyetem kutatói bázisát, új tudományos eredményekkel gyarapítsa az egyes kutatási területeket, bővítse az egyetemen oktatott ismereteket, hozzájáruljon a kutatói utánpótlás biztosításához. A kutatóközpont deklarált célja, hogy az új tudományos eredmények hazai és nemzetközi disszeminációjához nagy mértékben hozzájáruljon, így tanulmánykötetek, kézikönyvek kiadásával, magyar és idegen nyelvű konferenciák szervezésével, nemzetközi konferenciákon való részvétellel, folyamatos publikációs tevékenységgel biztosítsa a kutatási eredmények széleskörű megismertetését és hozzáférhetőségét. A kutatóközpont deklarált célkitűzése, hogy partnere legyen a magánszférából érkező kezdeményezéseknek, így vállalkozások számára is széleskörű szolgáltatásokat nyújtson a hazai és a nemzetközi gazdasági, politikai folyamatok tudományos igényességű elemzésével.

A Gróf Bethlen István Kutatóközpont Tudományos vezetője: Dr. Fekete Dávid