Megyei jogú városok fejlődése című tudományos konferencia

A Gróf Bethlen István Kutatóközpont keretében került megrendezésre a Megyei jogú városok fejlődése című tudomos konferencia a Széchenyi István Egyetemen, melyen Dr. Fekete Dávid tudományos vezető a konferencia nyitó előadásában bemutatta a Széchenyi István Egyetem tudásbázisán működő, önálló kutatási egység célkitűzéseit és kutatási területeit. Továbbá előadásában kitért egy induló kutatás, a Modern Városok Program Magyarországon ismertetésére is. A 2015-ben meghirdetett Modern Városok Programhoz hasonló volumenű és rendszerezettségű településfejlesztési törekvéssel az elmúlt években nem találkozhattunk. A kutatási program célja, hogy meghatározott szempontok szerint elemzi és értékeli a Modern Városok Programot, mely a Kutatóközpont hipotézise szerint volumene és módja tekintetében egyedülálló a hazai városfejlesztési programok történetében.

A konferenciát a Bethlen-család képviseletében megtisztelte Dr. Gróf Bethlen István, aki a „Gazdasági talpraállás és városfejlődés Trianon után és ma” című előadásában a Bethleni konszolidáció és a 2010 utáni időszak gazdasági fejlődése közötti párhuzamokat vázolta fel a konferencia résztvevői számára.

Prof. Dr. Rechnizter János A magyar nagyvárosok kutatása a rendszerváltástól napjainkig című előadásában részletesen bemutatta az egyes korszakok főbb jellemzőit, tudományos kutatási területeit, fogalmi használatát, valamint az intézkedések területi politikára gyakorolt hatásait. A 2010-2016 közötti időszakból a városhálózatokat és a funkciók átalakulását, köztük a Győri Járműipari Körzet kutatását emelte ki a professzor. Előadásának befejezéseként megjelölte a jövőbeli irányokat a város és városhálózat kutatások tekintetében.

Dr. Lux Gábor, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa Az újraiparosodás szerepe a magyar nagyvárosok fejlődésében címmel tartott előadást, melyben az újraiparosítás helyi rendszereinek, elemeinek főbb vonásait, tudományos hátterét vázolta fel. Kitért a közép-európai problémákra is, és a magyar nagyvárosok esetében az útfüggő (örökölt) tényezőktől való függést emelte ki. Példaként kiemelte Győr egyedi sikertörténetét, az újraiparosodó várost, Kecskemétet és az iparát elvesztő periférikus városról, Pécsről is hallhattak a konferencia résztvevői.