Gróf Bethlen István miniszterelnöksége és hatása című tudományos konferencia

A Gróf Bethlen István Kutatóközpont keretében került megrendezésre a „Gróf Bethlen István miniszterelnöksége és hatása” cím tudományos konferencia a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának épületében. A résztvevőket Dr. Fekete Dávid a Széchenyi István Egyetem egyetemi adjunktusa, a Gróf Bethlen István Kutatóközpont tudományos vezetője köszöntötte. A konferencia levezető elnöke Prof. Dr. Grúber Károly a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára volt. A konferencia első előadásában Prof. Dr. Nagy J. Endre, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa bemutatta Gróf Bethlen Istvánt a politikust, a gondolkozót, aki szerint Gróf Bethlen István munkássága alapján méltán állítható a 20. századi nagy magyarok sorába. Dr. Egresi Katalin a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense “Viták a társadalompolitika elméletéről és gyakorlatáról a Bethlen korszakban” címmel tartott előadást, melyben részletesen bemutatta a szociális kérdést, a korszak szociálpolitikájának sajátosságait, mely a két világháború közötti magyar társadalom és kormánypolitika egyik meghatározó területe volt. Prof. Dr. Honvári János a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa a konszolidált Horthy-korszak első évtizedének gazdaságtörténeti problémáit mutatta be előadásában, melyben többek között szó volt a korszakban lezajlott szanálási programról, az autonóm vámtarifa körüli vitákról, valamint a földreform kérdéséről.

A konferenciáról szóló tudósítás itt megtekinthető: http://tv.gyorplusz.hu/cikk/bethlenrol-szolt-a-csutortok.html