Felhívás

Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem

Kolozsvár – Gernyeszeg

 

A Gróf Bethlen István Kutatóközpont az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány közreműködésével első alkalommal rendezi meg a

 

Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetemet

2018. június 8-13. között

Kolozsváron és Gernyeszegen.

 

A Nyári Egyetem témája: „Magyar térségszervező központok a Kárpát-medencében”.

Várjuk a regionális tudományok területén működő azon doktoranduszok és doktorjelöltek jelentkezését, akiket foglalkoztat a Kárpát-medencei magyar térségszervező központok múltja, jelene és jövője, és saját kutatásaikkal hozzá kívánnak járulni a témával kapcsolatos tudományos eredményekhez.

A nyári egyetem időpontja: 2018. június 8-13.

 A jelentkezés és kiválasztás menete:

  1. április 15. Magyar vagy angol nyelvű absztrakt beküldési határideje
  2. április 30. Absztraktok elbírálásának és a jelentkezők kiértesítésének határideje
  3. augusztus 31. A tanulmányok leadási határideje

A Nyári Egyetem megszervezésével egyben hozzá kívánunk járulni a 2018-as Mátyás király emlékév programjaihoz, így annak keretében megemlékezünk Mátyás király születésének 575., magyar királlyá választásának 560. évfordulójáról.

Tervezett program:

Június 8. Indulás Győrből Kolozsvárra (csatlakozási lehetőség Budapesten)

Június 9. Kolozsvár: Plenáris előadások I.

Június 10. Kolozsvár: Megemlékezés, koszorúzás

Június 11. Gernyeszeg (Teleki-kastély): Plenáris előadások II., Szekcióelőadások I.-II-III. (terveink szerint két magyar és egy angol nyelvű szekció kerül megszervezésre)

Június 12. Szakmai tanulmányút és megemlékezés: Csíksomlyó, Csíkszereda, Székelyudvarhely

Június 13. Hazautazás

Részvételi díj: A nyári egyetemen való részvétel a sikeres, elfogadott absztraktot benyújtók számára INGYENES, a szervezők biztosítják a buszos utazást, a szállást reggelivel és a konferencián való részvétel lehetőségét. A résztvevők vállalják, hogy előadott témájukban határidőre elkészítik 0,5-1 ív terjedelmű publikációikat a megadott formai követelmények szerint.

Publikációs lehetőség

Tanulmánykötet: A nyári egyetemen előadást tartók számára a lektorálási folyamat után magyar, illetve angol nyelvű tanulmánykötetben biztosítunk megjelenési lehetőséget.

Folyóirat: A 3-4 legjobb előadó meghívást kap egy MTA RTB-listás folyóiratban való publikálási lehetőségre, a megjelenésről a lektori vélemények alapján a főszerkesztő dönt.

Absztrakt formai követelmények:

– 2000 karakter, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz,

– magyar nyelvű, amennyiben a szerző a magyar nyelvű szekcióban kíván előadni és a magyar nyelvű konferenciakötetben tervezi megjelentetni a tanulmányát,

– angol nyelvű, amennyiben a szerző az angol nyelvű szekcióban kíván előadni és az angol nyelvű konferenciakötetben megjelentetni a tanulmányát.

Az absztraktok kiválasztása során előnyt élveznek:

– a határon túli magyar területek térségszervező (min. 30.000 lakosú) városaival foglalkozó elemzések,

– a magyar térségszervező központok fejlődési pályájával, az EU-s források, az ipar, vagy a kreatív gazdaság helyi hatásaival foglalkozó elemzések,

– a helyi szereplők (kormányzat, önkormányzat, felsőoktatási intézmények, helyi vállalatok, civil szervezetek) együttműködési rendszereit feltáró elemzések.

Az absztraktokat, illetve a nyári egyetemmel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a bethlen@sze.hu email címre várjuk.

 

Prof. Dr. Rechnitzer János tudományos tanács vezető

Dr. Fekete Dávid tudományos vezető