Beszámoló gróf Bethlen István születésének 145. évfordulója

alkalmából rendezett megemlékezésről

2019. október 8-án a győri Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében megemlékezés és előadás zajlott gróf Bethlen István születésének 145. évfordulója alkalmából. A rendezvényt a győri Gróf Bethlen István Kutatóközpont szervezte. Mint ahogyan a Kutatóközpont neve is fémjelzi, Gróf Bethlen István személyét és munkásságát tekintély övezi Győr városában, melyet a tudásműhely névválasztása mellett Győrben, Újvárosban egész alakos szobra és a korábbi zsinagóga melletti tér Gróf Bethlen Istvánról való elnevezése is bizonyítja. A rendezvény meghívott előadója Romsics Ignác, akadémikus volt, aki bemutatta az egykori miniszterelnök tíz éves pályaképét, mely korszak a „bethleni konszolidáció” nevet hordozza a történelemkönyvekben. Romsics Ignác kifejtette előadásában, hogy az államférfi olyan kihívásokkal nézett szembe miniszterelnökként, mint az ország gazdasági, társadalmi, kulturális és szociális leépültsége, a második királypuccs, külpolitikai karantén, trianoni diktátum, vagy éppen a vágtató infláció. Miniszterelnöksége alatt beszélhetünk a művelődési politika új irányairól, melyet gróf Klebelsberg Kuno nevéhez köthetünk. A gróf hivatalos élete mellett Romsics Ignác számos történetet mesélt a közönségnek Bethlen István magánéletéről is.

     A megemlékezés Romsics Ignác előadása után Dr. Fekete Dávid korreferátumával folytatódott, aki Gróf Bethlen István győri kultuszáról, tiszteletéről beszélt, melyet Győrben az ország harmadik Bethlen-szobra is kifejez. A program záró fejezetében, beszélgetésre, kérdések feltevésére, hozzászólásokra volt mód, mellyel a kiemelkedő létszámú közönség élt is. A színvonalas, tudományos-történeti program méltó megemlékezésként állt helyt Gróf Bethlen István születésének 145. évfordulóján.

Morvay Szabolcs doktorjelölt

Az eseményről készült televíziós bejátszás megtekinthető az alábbi linken.